Recreatie

In mijn werk (en vrije tijd) wil ik graag een bijdrage leveren aan een omgeving waarin we prettig kunnen wonen, werken en ontspannen. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de ruimtelijke aspecten van recreatie en toerisme. Vanuit overzicht en analyse, maar ook draagvlak en betrokkenheid, probeer ik te komen tot het beste resultaat, liefst in de vorm van uitvoeringsgericht beleid of concrete resultaten in het veld.

 

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van recreatie en toerisme, vooral met de ontwikkeling en het beheer van routenetwerken. Deze ervaring zet ik graag in om je te helpen bij uitvoering van toeristisch-recreatieve projecten en bij het opstellen of uitwerken van recreatief beleid. Daarnaast kan ik als onafhankelijk adviseur met je meedenken over diverse recreatieve vraagstukken.


Routenetwerken

Ontwikkeling en beheer van fiets-, wandel-, ruiter-, mountainbike-, kano- en andere route-netwerken

Projecten

Projectleiding, projectontwikkeling en -voorbereiding, projectuitvoering en -administratie.


Beleid

Planvorming en het opstellen van (uitvoeringsgericht) beleid, zoals evenementenbeleid, aanlegbeleid en beleid voor toeristenbelasting.

Onderzoek en advies

Een inventarisatie van Bed & Breakfast-adressen, het afstemmen van recreatieve belangen en natuurwaarden, recreatief mede-gebruik ... ik denk graag met je mee.