Onderzoek en advies

Terp 3 kan je helpen bij allerlei vormen van onderzoek en advies op het gebied van recreatie, toerisme, sport, natuur en landschap.

Het afstemmen van recreatieve belangen en natuurwaarden, het regelen of vormgeven van recreatief medegebruik, ... ik denk graag met je mee.


Een mooi voorbeeld is een onderzoek naar alle Bed & Breakfast-adressen in een gemeente.

 

Veel bestuurders zien graag een ruim aanbod van verschillende overnachtingsmogelijkheden binnen hun gemeente. B&B's passen daar goed in. Sinds de introductie van Bed&Breakfast in Nederland blijkt dat dit in een grote behoefte voorziet. Het kleinschalige en unieke karakter spreekt velen aan; zowel toeristen als aanbieders. Dit zorgt voor veel diversiteit, qua karakter, grootte en voorzieningen. Dat wordt nog versterkt doordat de regelgeving niet overal even helder is en er niet altijd even grondig wordt gecontroleerd.

Mede daardoor kan het gebeuren dat niet elke Bed&Breakfast bij de gemeente bekend is en de benodigde vergunningen heeft. De kans is ook groot dat niet elk overnachtingsadres toeristenbelasting int en afdraagt. Dit leidt tot ontevredenheid bij de andere verblijfsrecreatie-aanbieders, die zich aan duidelijke richtlijnen moeten houden. Vanwege de populariteit van het concept worden bovendien ook andere verblijfs­recreatie­vormen onder de naam Bed&Breakfast in de markt gezet.

Daardoor is het lastig om een goed overzicht te hebben van alle Bed&Breakfast-adressen in de gemeente. Terp 3 kan daarbij helpen, door de belangrijkste gegevens van alle B&B's in de gemeente te inventariseren. Dit kan eventueel nog worden aangevuld met een enquête onder de B&B-eigenaren. 

Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen, zodat de gemeente er meteen een vervolg aan kan geven. Bijvoorbeeld door het opstellen van een visie en/of het afspreken van concrete actiepunten.